ΚΙ΄ ΑΝ ΔΕΝ ΦΕΥΓΑ;

Στον Α.Σ.

Μην απαντάς

ÎŒταν δούμε τον ίσκιο του περιστεριού

ÎŒχι το περιστέρι

Να περνάει πάνω απÏŒ την γκρίζα, γλυκιά πάχνη

Που αγκαλιάζει τις ρημαγμένες μας ζωές

Θα έχουμε καταλάβει

Κι’ αν δεν φεύγαμε;

Lascia un commento

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy