Καλώς όρισες, καλό ταξίδι

Σ’εμάς…

ΚαλÏŽς ÏŒρισες, καλÏŒ ταξίδι

Είναι η ανταμοιβή της σκληρής αναμονής

ΚαλÏŽς ÏŒρισες συμπορευτή, καλÏŒ ταξίδι

Στον κακοτράχαλο δρÏŒμο του Είμαι

Με προορισμÏŒ το Τίποτα

Μια ολάκερη μπλε θάλασσα στο πιάτο

Αβάσταχτος βαθύς λυγμÏŒς

Και το φεγγάρι να χύνεται απ΄τον ουρανÏŒ

Οι πρÏŒγονοί μας λιÏŽνουν τυλιγμένοι απ΄τον ίδιο ήλιο

Τρομακτική κραυγή

Η εγκατάλειψή μας είναι εγκατάλειψη του Είμαι

Το Πνεύμα το αιÏŽνιο αναζητÏŽντας

Το άπλετο φως για να ριζÏŽσει, στον ίδιο αέρα τον γεμάτο με την ανάσα του

ΚαλÏŽς ÏŒρισες συμπορευτή, καλÏŒ ταξίδι

ΠροορισμÏŒς μας το Τίποτα

Lascia un commento

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy