ΕΘΝΟΣ ΒΟΛΕΜΕÎΩÎ

Πως είναι δυνατÏŒν να διέφυγε της προσοχής των εθνο-ευεργετÏŽν του “Ελλαδι-στάν-2013”;
Είναι πραγματικά δυνατÏŒν κάτι τέτοιο, την εποχή των ιδιωτικÏŽν παρελάσεων, ιδιωτικÏŽν
κυβερνήσεων, ιδιωτικÏŽν μέσων ενημέρωσης, ιδιωτικÏŽν δημοσιογράφων, ιδιωτικÏŽν υπουργÏŽν, ιδιωτικÏŽν νÏŒμων, ιδιωτικÏŽν δικαστÏŽν, ιδιωτικής δικαιοσύνης, ιδιωτικÏŽν αστυνομικÏŽν,
ιδιωτικÏŽν εκκλησιÏŽν με άμεση πρÏŒσβαση στον ΘεÏŒ, ιδιωτικÏŽν θλιβερÏŽν
μικρομεγαλοτσιφλικάδων, ιδιωτικÏŽν πολιτÏŽν, ιδιωτικÏŽν θαυμάτων, ιδιωτικής υγείας,
ιδιωτικής παιδείας, ιδιωτικού κράτους;

Αναφέρομαι σε ένα παλιÏŒ άρθρο του ΚουκουριÏŽτη Σπύρου, “Σε κίνδυνο η οικία Καβάφη και
Στούντιο Λήδρα” που δημοσίευσε η εφημερίδα “Η ΑΥΓΗ” αρκετÏŒ καιρÏŒ πριν, συγκεκριμένη
ημερομηνία δημοσίευσης 19.12.2013.
Βλέπετε, ÏŒλα τα “παλιά” στην Ελλάδα είναι και τελείως “πρÏŒσφατα”, πάντα επίκαιρα!

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο λοιπÏŒν, το μουσείο Καβάφη, το διαμέρισμα στην οδÏŒ Λέψιους 10 τηςΑλεξάνδρειας, ÏŒπου έζησε ο Καβάφης τα τελευταία χρÏŒνια της ζωής του, κινδυνεύει
επειδή το ελληνικÏŒ κράτος δεν έχει να πληρÏŽσει το νοίκι!
Είναι δυνατÏŒν λοιπÏŒν κάτι τέτοιο να έχει περάσει απαρατήρητο απÏŒ τους εθνο-ευεργέτες
ιδιοκτήτες του “Ελλαδι-στάν-2013”; Δεν ερμηνεύεται διαφορετικά η πλήρης απραξία των,
σχετικά με την πιθανή αυτή εθνική καταστροφή.

ΣυγνÏŽμη; Ερωτούν, μα ποιÏŒς ήταν τέλως πάντων αυτÏŒς ο κύριος; Μάλιστα.
Μήπως θα βοηθούσε να τους αναφέρουμε πως αυτÏŒς είναι ο κύριος που θρηνούσε
περιπλανÏŽμενος ανά την πρωτεύουσα τρομάρα της, αφού οι παρακατιανοί τους τον κÏŒλλησαν επιλεκτικά πάνω στα λεωφορεία της πρωτεύουσας, προς ανÏŒρθωση του
μορφωτικοκοινωνικού επιπέδου των βολεμένων του “Ελλαδι-στάν-2013”;

Lascia un commento