Site icon archivio di politicamentecorretto.com

ΕΛΛAΔA

Είναι γεγονÏŒς πως το ΕλληνικÏŒ ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο και πολύπλευρο, το γνωρίζουμε ÏŒλοι.Απο την μία πλευρά, η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα ειδικά, αλλά και σε ολÏŒκληρη την ΕυρωπαÏŠκή Ένωση γενικά, ή μάλλον αυτÏŒ που ονομαζÏŒταν οικονομία, βρίσκεται σε μία πλήρη και οριστική κατάρευση. Απο την άλλη πλευρά, η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας η οποία, ύστερα απο τις πρÏŒσφατες εξελίξεις, πήρε διαστάσεις χάους και βρίσκεται σε ένα πλήρες αδιέξοδο. ÎŒταν ιδρύθηκε αυτÏŒ το θλιβερÏŒ και ανιστÏŒρητο κλάμπ με την επωνυμία ΕυρωπαÏŠκή Ένωση, στερούμενο κάθε είδους προετοιμασίας για την αποτελεσματική αντιμετÏŽπιση μίας πιθανής οικονομικής αποτυχίας και κατάρρευσης, το μέλλον του ήταν ήδη προδιαγραμμένο και μη ανατρέψιμο. Το κάθε κράτος που έκτοτε προσχωρούσε στην ΕΕ γινÏŒταν μέλος που, προÏ‹ποτίθεται, εν γνÏŽσην του άρχιζε να συμμετέχει σε ένα απροκάλυπτο παιγνίδι ευθύς εξ’αρχής. Δεδομένου πÏŽς η σκυτάλη του τομέα της οικονομίας, και άρα της εξουσίας, είχε ήδη παραδοθεί ολοκληρωτικά και άνευ ÏŒρων, στους κάθε είδους επÏŽνυμους Χρηματοδοτικούς Οίκους. Οι οποίοι με την σειρά τους, ενεργά, απροκάλυπτα και ενσυνείδητα, απο τÏŒτε που τους δÏŒθηκε αυτή η εξουσία (που δεν τους ανήκει σαν εξουσία), χρησιμοποιούν κάθε μέσο, ως επί το πλείστον τελείως ανορθÏŒδοξο, προς καθαρÏŒ ÏŽφελÏŒς τους και μÏŒνο, εξυπηρετÏŽντας ÏŒμως ÏŒχι αποκλειστικά μÏŒνον δικά τους οφέλη! Επίσης σημαντικÏŒ, η έντεχνη τακτική της ενορχήστρωσης πλέον των διαφÏŒρων επενδύσεων με τελικÏŒ σκοπÏŒ το καθαρά οικονομικÏŒ, και ÏŒχι μÏŒνο, κέρδος των δυνατÏŽν κρατÏŽν-επενδυτÏŽν (παράδειγμα, δες Γερμανία, ΓαλλÎ¯α –σε σχέση με Ελλάδα). Βέβαια, η εθελοτυφλία ÏŒπως και το προσφιλές στην Ελλάδα χαρακτηριστικÏŒ της μοιρολατρίας, είναι κοινωνικά χαρακτηριστικά πολύ επικίνδυνα. ΔιÏŒτι, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον τρÏŒπο με τον οποίο κρατήθηκε και κρατιέται η εξουσία στα χέρια του κάθε εξουσιαστή δηλαδή το λάδωμα, στην απλή και προσιτή απλοελληνική! Επί πλέον, ο ανεξέλεγκτος λαÏŠκισμÏŒς, η πελατειακή σχέση, η εξαγορά συνειδήσεων, η δωροδοκία, η θλιβερή εικÏŒνα της διαβρωσης και της πλήρης διαφθοράς σε κάθε τομέα κρατικÏŒ και κοινωνικÏŒ! ÎŒλα αυτά τα χαρακτηριστικά ανυψÏŽθηκαν και τοποθετήθηκαν επίσημα, σε κύριο κοινωνικÏŒ στάτους κβο της Ελλάδας σαν κράτος. ÎŒλα αυτά τα αποτρÏŒπαια, στο χιλιοβιασμένο ÏŒνομα της δημοκρατίας, αλλά και της ευημερίας! Οι λÏŒγοι του δράματος της Ελλάδας, δεν άρχισαν να υπάρχουν τα τελευταία 20-30 χρÏŒνια μÏŒνο. Υπήρχαν ήδη απο την εποχή τού τέλους της Οθωμανοκρατίας. ÎŒταν η απελευθερωμένη και «ελεύθερη» Ελλάδα έπρεπε να αρχίσει να δημιουργεί τον κρατικÏŒ μηχανισμÏŒ, η οργάνωση του κράτους άρχισε συμπεριλαμβάνοντας αρκετά στοιχεία απο την εποχή της Τουρκοκρατίας, βασικά χαρακτηριστικά τα οποία συναντούμε ακÏŒμη και σήμερα.Ωρισμένα απο αυτά καλλιεργήθηκαν ενσυνήδητα, απÏŒ το επίσημο πλέον κράτος, με μοναδικÏŒ σκοπÏŒ να διατηρηθούν κοινωνικά, εξυπηρετÏŽντας τους σκοπούς των «εκλεκτÏŽν» που, εκάστοτε, εκλεγÏŒντουσαν. ΕκτÏŒς του προαναφερθέντος λαδÏŽματος λοιπÏŒν, που θα έπρεπε να ισοδυναμεί με προδοσία, ένα ακÏŒμη είναι και ο ραγιαδισμÏŒς (η ιδιÏŒτητα ή η συμπεριφορά του ραγιά, δουλοπρέπεια. Τουρκ. raya, υπήκοος του σουλτάνου χριστιανÏŒς, σκλάβος, δούλος. Πηγή: ΕλληνικÏŒ ΛεξικÏŒ ΤεγÏŒπουλου-Φυτράκη), αναπÏŒσπαστο χαρακτηριστικÏŒ του Έλληνα δυστυχÏŽς και σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα. ΠοιÏŒς είδε κάποιον –οιονδήποτε – πολιτικÏŒ άτομο, ή κοινωνικÏŒ φορέα, να φέρει αντάξια το λειτούργημα που του ανατέθηκε, στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη; Ουδέποτε! Το αντίθετο συμβαίνει. Ο κάθε έλληνας πολίτης είναι στην απÏŒλυτη υπηρεσία του πολιτικού ατÏŒμου ή κοινωνικού φορέα. Και ποιÏŒ είναι το αντάλαγμα; Να έχει σήμερα φθάσει ο πολίτης να ζεί στην, ή κάτω απο την, στάθμη της φτÏŽχειας! Ο πρÏŒεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Κάρολος Παπούλιας, αρνήθηκε πλέον να λαμβάνει την ανταμοιβή του, τη προβλεπÏŒμενη απο τον νÏŒμο, διÏŒτι το θεÏŽρησε πως είναι κοροÏŠδία προς τον ΕλληνικÏŒ λαÏŒ στο σύνολο του, αν συνεχίσει να λαμβάνει την αμοιβή του υπÏŒ την παρούσα συγκυρία. Εύγε του! ΠοιÏŒς απο τούς εκλεγμένους Έλληνες πολιτικούς αποφάσισε να προσφέρει κάτι απο τον μισθÏŒ του προς ÏŽφελος του καταρρέοντος κρατικού μηχανισμού και τÏŽν πολιτÏŽν; Η σιωπή τους προς απαντησή μας. Δύο Ιταλοί δήμαρχοι ÏŒμως, δύο μικρÏŽν πÏŒλεων στην Ιταλία, με επίσημη ανακοινωσή τους προς την Ιταλική κυβέρνηση και την ΕΕ, ανακοίνωσαν πως προσφέρουν ολÏŒκληρο τον μισθÏŒ τους στον ΕλληνικÏŒ λαÏŒ απο καθαρή τους επιθυμία να βοηθήσουν! Μια απÏŒφαση πού πραγματικά τους τιμά! Θα μπορούσαν να αναφερθούν πάρα πολλά ακÏŒμη γεγονÏŒτα και να γίνουν άλλες τÏŒσες αναλύσεις για την παρούσα κατάσταση της Ελλάδας. ÎŒπως και γίνονται ούτως ή άλλως, καθημερινά. Θά ήταν ίσως αποδοτικÏŒτερο να παραμείνουμε στην ουσία κοιτάζοντας τον καθρέφτη! Η κατάσταση για τον Έλληνα πολίτη έχει πλέον φθάσει στο απροχÏŽρητο! ΑυτÏŒ είναι γεγονÏŒς. Μια επίσης άποψη είναι και το ÏŒτι τÏŽρα πλέον την Ελλάδα, δεν είναι δυνατÏŒν να την σÏŽσει απολύτως τίποτα.Σε αυτή την άποψη, μια νεαρή κοπέλα έχει έναν αντίλογο: «Εάν το βύθισμα της Ελλάδας έφθασε πράγματι στον πάτο του βυθού, απÏŒ αυτÏŒ το σημείο πλέον και πέρα, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη κατεύθυνση εκτÏŒς απÏŒ την άνοδο»! Μια νεανική φυσική αισιοδοξία, ή μια διορατικÏŒτητα για το μέλλον της Ελλάδας;Η πορεία θα το δείξει.

Exit mobile version