Site icon archivio di politicamentecorretto.com

AATTELE!

DICERIE DI IERI

A Labrinì

TWRA PIA OUTE GAUGISMA SKULIWN

STIS TARATSES

OUTE EXATMISEIS MEGALWN MHCANWN

OUTE SUZHTHSEIS STIS SKALES MEGALOFWNA

OUTE SKALES OUTE HLIOS

OUTE CAMOGELA

MONO STA MATIA MESA

AUTOU TOU CAMOGELOU TOU DIKOU SOU

OLO TO AGNWSTO, TO AIWNIO

Exit mobile version